ДРУК УКРАЇНИ щорічник: Статистичний збірник

  • Код: 96535
Збірник. Містить основні показники, що характеризують видавничу діяльність в Україні за звітний період. Наводяться відомості про випуск книг і брошур за тематичними розділами та розділами цільового призначення. Подано інформацію за основними видами видавничої продукції. Видається з 1997 року один раз на рік.