Комп'ютерні технології друкарства (Львів)

  • Код: 95568
Збірник наукових праць «Комп'ютерні технології друкарства» включено до переліку фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук Мова видання - українська, російська, польська, англійська. Матеріали, подані для опублікування в науково- технічному збірнику, групуються за розділами: - системи: моделі, аналіз, синтез; - алгоритми: моделі, аналіз, оптимізація, моделі і моделювання, верифікація, алгоритмічні мови, програмування, системне та прикладне про-грамне забезпечення; - сигнали: моделі, зображення, опрацювання; - процеси: аналіз, моделювання, оптимізація.